Karta przedmiotu


Karta przedmiotu

Kryptoanaliza

Lp

Prowadzący

Forma

Termin i miejsce

1

dr hab. inż. Krzysztof Chmiel

wykład

cz

13:30-15:00

 

 

A3-110

*

Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań;
tel.: +48 61 665 2365, +48 61 665 2624; faks: +48 61 665 2563; office_cie@put.poznan.pl