Karta przedmiotu


Karta przedmiotu

Architektura systemów komputerowych

Lp

Prowadzący

Forma

Termin i miejsce

1

mgr inż. Łukasz Szabelski

laboratorium

wt

15:15-16:45

 

 

A3-110

17:00-18:30

 

 

A3-110

*

Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań;
tel.: +48 61 665 2365, +48 61 665 2624; faks: +48 61 665 2563; office_cie@put.poznan.pl