Karta przedmiotu


Karta przedmiotu

Eksploatacja sieci komputerowych

Lp

Prowadzący

Forma

Termin i miejsce

1

dr inż. Tomasz Bilski

wykład

śr

13:30-15:00

n

 

A3-309

*

Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań;
tel.: +48 61 665 2365, +48 61 665 2624; faks: +48 61 665 2563; office_cie@put.poznan.pl