Karta przedmiotu


Karta przedmiotu

Eksploatacja sieci komputerowych

Lp

Prowadzący

Forma

Termin i miejsce

1

mgr inż. Michał Apolinarski

laboratorium

wt

09:30-11:15

 

 

A3-118

*

Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań;
tel.: +48 61 665 2365, +48 61 665 2624; faks: +48 61 665 2563; office_cie@put.poznan.pl