Karta przedmiotu


Karta przedmiotu

Administrowanie wybranymi systemami informatycznymi

Lp

Prowadzący

Forma

Termin i miejsce

1

dr inż. Tomasz Bilski

wykład

wt

08:00-09:30

p

 

A23-L022

*

Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań;
tel.: +48 61 665 2365, +48 61 665 2624; faks: +48 61 665 2563; office_cie@put.poznan.pl