Karta przedmiotu


Karta przedmiotu

Seminarium dyplomowe

Lp

Prowadzący

Forma

Termin i miejsce

1

dr inż. Ewa Idzikowska

seminarium

śr

09:45-11:15

n

 

A3-210

15:10-16:40

p

 

A3-210

15:10-16:40

p

 

A3-210

*

Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań;
tel.: +48 61 665 2365, +48 61 665 2624; faks: +48 61 665 2563; office_cie@put.poznan.pl