Karta przedmiotu


Karta przedmiotu

Systemy wysokiej niezawodności

Lp

Prowadzący

Forma

Termin i miejsce

1

dr inż. Krzysztof Bucholc

wykład

cz

08:00-09:30

n

a

A3-118

laboratorium

cz

08:00-09:30

p

a

A3-118

*

Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań;
tel.: +48 61 665 2365, +48 61 665 2624; faks: +48 61 665 2563; office_cie@put.poznan.pl