Karty przedmiotów


Karta przedmiotu

Architektura systemów komputerowych

Lp

Prowadzący

Forma

Termin i miejsce

1

dr inż. Krzysztof Bucholc

wykład

cz

15:10-16:40

 

 

A3-A

laboratorium

wt

13:30-15:00

 

 

A3-110

15:10-16:40

 

 

A3-110

16:50-18:20

 

 

A3-110

śr

15:10-16:40

 

 

A3-110

2

dr inż. Izabela Janicka-Lipska

laboratorium

wt

08:00-10:30

 

 

A3-110

09:45-11:15

 

 

A3-110

3

mgr inż. Marek Retinger

laboratorium

śr

11:45-13:15

 

 

A3-110

13:30-15:00

 

 

A3-110

Karta przedmiotu

Administrowanie wybranymi systemami informatycznymi

Lp

Prowadzący

Forma

Termin i miejsce

1

dr inż. Tomasz Bilski

wykład

wt

08:00-09:30

p

 

A23-L022

Karta przedmiotu

Bezpieczeństwo informacji w internecie

Lp

Prowadzący

Forma

Termin i miejsce

1

dr inż. Anna Grocholewska-Czuryło

laboratorium

wt

08:00-09:30

 

 

A3-118

Karta przedmiotu

Dyżur w dziekanacie

Brak danych

Karta przedmiotu

Eksploatacja sieci komputerowych

Lp

Prowadzący

Forma

Termin i miejsce

1

dr inż. Tomasz Bilski

wykład

śr

13:30-15:00

n

 

A3-309

Karta przedmiotu

Microprocessor systems

Lp

Prowadzący

Forma

Termin i miejsce

1

dr inż. Tadeusz Gajewski

wykład

cz

13:30-15:00

 

 

A3-110

laboratorium

cz

16:50-18:20

 

 

A3-110

Karta przedmiotu

Ochrona danych

Lp

Prowadzący

Forma

Termin i miejsce

1

dr inż. Anna Grocholewska-Czuryło

laboratorium

pn

08:00-09:30

 

 

A3-110

projekt

pn

16:30-18:00

 

a

A3-110

Karta przedmiotu

Prawo dla informatyków

Lp

Prowadzący

Forma

Termin i miejsce

1

dr inż. Tomasz Bilski

wykład

śr

09:45-11:15

p

 

A3-17

11:45-13:15

 

 

A3-309

Karta przedmiotu

Podstawy ochrony danych

Lp

Prowadzący

Forma

Termin i miejsce

1

dr inż. Anna Grocholewska-Czuryło

wykład

cz

08:00-09:30

 

 

A3-209

laboratorium

wt

13:30-16:50

 

 

A3-118

Karta przedmiotu

Problemy społeczne i zawodowe informatyki

Lp

Prowadzący

Forma

Termin i miejsce

1

dr inż. Tomasz Bilski

ćwiczenia

cz

09:45-11:15

 

 

A3-218

Karta przedmiotu

Seminarium dyplomowe

Lp

Prowadzący

Forma

Termin i miejsce

1

dr inż. Ewa Idzikowska

seminarium

śr

09:45-11:15

n

 

A3-210

15:10-16:40

p

 

A3-210

15:10-16:40

p

 

A3-210

Karta przedmiotu

Systemy mikroprocesorowe

Lp

Prowadzący

Forma

Termin i miejsce

1

dr inż. Tadeusz Gajewski

wykład

wt

11:45-13:15

 

 

A3-A

laboratorium

pn

11:45-13:15

 

 

A3-110

13:30-15:00

 

 

A3-110

15:10-16:40

 

 

A3-110

16:50-18:20

 

 

A3-110

2

mgr inż. Marek Retinger

laboratorium

pn

09:45-11:15

 

 

A3-110

Karta przedmiotu

Systemy operacyjne

Lp

Prowadzący

Forma

Termin i miejsce

1

dr inż. Krzysztof Bucholc

wykład

śr

08:00-09:30

p

 

A3-A

laboratorium

śr

09:45-11:15

 

 

A3-118

11:45-13:15

 

 

A3-118

13:30-15:00

 

 

A3-118

Karta przedmiotu

Systemy przechowywania danych

Lp

Prowadzący

Forma

Termin i miejsce

1

mgr inż. Michał Apolinarski

projekt

śr

08:00-09:30

p

 

A3-310

Karta przedmiotu

Systemy wbudowane

Lp

Prowadzący

Forma

Termin i miejsce

1

dr inż. Ewa Idzikowska

wykład

pn

11:45-13:15

n

 

A3-209

laboratorium

pn

09:45-11:15

n

 

A3-110

09:45-11:15

p

 

A3-110

13:00-15:00

n

 

A3-110

śr

11:45-16:40

n

 

A3-110

Karta przedmiotu

Systemy wysokiej niezawodności

Lp

Prowadzący

Forma

Termin i miejsce

1

dr inż. Krzysztof Bucholc

wykład

cz

08:00-09:30

n

a

A3-118

laboratorium

cz

08:00-09:30

p

a

A3-118

Karta przedmiotu

Teoria informacji i kodowania

Lp

Prowadzący

Forma

Termin i miejsce

1

dr inż. Ewa Idzikowska

wykład

śr

11:45-13:15

p

 

A23-L022

projekt

śr

13:30-15:00

p

 

A3-110

Karta przedmiotu

Telefonia ip

Lp

Prowadzący

Forma

Termin i miejsce

1

dr inż. Tomasz Bilski

wykład

śr

13:30-15:00

p

 

A3-309

Karta przedmiotu

Technologie sieciowe

Lp

Prowadzący

Forma

Termin i miejsce

1

mgr inż. Michał Apolinarski

laboratorium

śr

11:45-13:15

 

b

A3-118

13:30-15:00

 

b

A3-118

15:10-16:40

 

b

A3-118

cz

08:00-09:30

 

b

A3-118

09:45-11:15

 

b

A3-118

13:30-15:00

 

b

A3-118

15:10-16:40

 

b

A3-118

Karta przedmiotu

Zarządzanie bezpieczeństwem w systemie informatycznym

Lp

Prowadzący

Forma

Termin i miejsce

1

dr inż. Anna Grocholewska-Czuryło

wykład

pn

09:45-11:15

 

 

A3-218

2

mgr inż. Michał Apolinarski

projekt

śr

08:00-09:30

p

 

A3-310

*

Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań;
tel.: +48 61 665 2365, +48 61 665 2624; faks: +48 61 665 2563; office_cie@put.poznan.pl