Karta zajęć w bieżącym semestrze


Karta zajęć

dr inż. Ewa Idzikowska

+48 61 665 3531

http://www.sk-kari.put.poznan.pl/Idzikowska
http://www.cie.put.poznan.pl/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=103&Itemid=65&lang=pl

Lp

Przedmiot

Forma

Termin i miejsce

1

---

konsultacje

pn

11:15-12:45

p

 

A3-733

śr

10:45-11:30

p

 

A3-733

cz

10:15-11:45

 

 

A3-733

2

seminarium dyplomowe

seminarium

śr

09:45-11:15

n

 

A3-210

15:10-16:40

p

 

A3-210

15:10-16:40

p

 

A3-210

3

systemy wbudowane

wykład

pn

11:45-13:15

n

 

A3-209

laboratorium

pn

09:45-11:15

n

 

A3-110

09:45-11:15

p

 

A3-110

13:00-15:00

n

 

A3-110

śr

11:45-16:40

n

 

A3-110

4

teoria informacji i kodowania

wykład

śr

11:45-13:15

p

 

A23-L022

projekt

śr

13:30-15:00

p

 

A3-110

*

Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań;
tel.: +48 61 665 2365, +48 61 665 2624; faks: +48 61 665 2563; office_cie@put.poznan.pl