Rozkład zajęć w bieżącym semestrze
 

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

So

Nd

Aktualizacja

KC

KC

 

TB

AWSI

 

DWD

w

k

 

08:00-09:30

13:30-14:15

15:15-16:00

p

 

 

 

 

 

A23-L022

A3-736

A1-9

 

PDI

PDI

ESK

TIP

k

w

w

w

w

08:45-09:30

09:45-11:15

11:45-13:15

13:30-15:00

13:30-15:00

 

p

 

n

p

 

 

 

 

 

A3-736

A3-17

A3-309

A3-309

A3-309

PSiZI

DWD

 

c

 

k

09:45-11:15

13:00-13:45

14:30-15:15

 

 

 

 

 

 

A3-218

A1-9

A3-736

 

 

DWD

 

k

 

 

11:50-12:35

12:45-13:45

 

 

 

N

 

 

 

A3-736

A1-9

TB

2018-02-23

KB

 

 

ASK

ASK

ASK

k

 

l

l

l

11:00-11:45

11:45-12:30

13:30-15:00

15:10-16:40

16:50-18:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3-734

A3-734

A3-110

A3-110

A3-110

SO

SO

SO

SO

ASK

w

l

l

l

l

08:00-09:30

09:45-11:15

11:45-13:15

13:30-15:00

15:10-16:40

p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3-A

A3-118

A3-118

A3-118

A3-110

SWN

SWN

 

 

ASK

w

l

k

k

w

08:00-09:30

08:00-09:30

09:45-10:30

10:45-11:30

15:10-16:40

n

p

 

 

 

a

a

 

 

 

A3-118

A3-118

A3-734

A3-734

A3-A

KB

2018-02-22

TG

 

SM

SM

SM

SM

k

l

l

l

l

11:00-11:45

11:45-13:15

13:30-15:00

15:10-16:40

16:50-18:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3-736

A3-110

A3-110

A3-110

A3-110

SM

 

w

k

11:45-13:15

13:30-14:15

 

 

 

 

A3-A

A3-736

 

MS

 

MS

k

w

k

l

11:00-11:45

13:30-15:00

15:00-15:45

16:50-18:20

 

 

 

 

 

 

 

 

A3-736

A3-110

A3-736

A3-110

TG

2018-02-21

AG

OD

ZBSI

 

OD

l

w

k

p

08:00-09:30

09:45-11:15

11:15-12:00

16:30-18:00

 

 

 

 

 

 

 

a

A3-110

A3-218

A3-733

A3-110

BIwI

POD

POD

l

 

l

08:00-09:30

09:45-13:15

13:30-16:50

 

 

 

 

 

 

A3-118

A3-110

A3-118

POD

 

 

w

k

k

08:00-09:30

11:00-11:45

12:30-13:15

 

 

 

 

 

 

A3-209

A3-733

 

AG

2017-10-05

EI

SW

SW

 

SW

SW

l

l

k

w

l

09:45-11:15

09:45-11:15

11:15-12:45

11:45-13:15

13:00-15:00

n

p

p

n

n

 

 

 

 

 

A3-110

A3-110

A3-733

A3-209

A3-110

SD

 

TIiK

SW

TIiK

SD

SD

s

k

w

l

p

s

s

09:45-11:15

10:45-11:30

11:45-13:15

11:45-16:40

13:30-15:00

15:10-16:40

15:10-16:40

n

p

p

n

p

p

p

 

 

 

 

 

 

 

A3-210

A3-733

A23-L022

A3-110

A3-110

A3-210

A3-210

 

k

10:15-11:45

 

 

A3-733

EI

2017-10-16

IJ

ASK

ASK

 

 

l

l

k

k

08:00-10:30

09:45-11:15

11:15-12:00

12:00-12:45

 

 

 

 

 

 

 

 

A3-110

A3-110

A3-735

A3-735

 

 

k

k

10:15-11:00

11:00-11:45

 

 

 

 

A3-735

A3-735

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

N

 

IJ

2018-02-22

MA

ZBSI

SPD

 

TS

 

TS

TS

p

p

k

l

k

l

l

08:00-09:30

08:00-09:30

11:15-12:00

11:45-13:15

12:00-12:45

13:30-15:00

15:10-16:40

p

p

 

 

 

 

 

 

 

a

b

a

b

b

A3-310

A3-310

A3-735

A3-118

 

A3-118

A3-118

TS

TS

 

 

TS

TS

l

l

k

k

l

l

08:00-09:30

09:45-11:15

11:00-11:45

12:45-13:30

13:30-15:00

15:10-16:40

 

 

 

 

 

 

b

b

 

 

b

b

A3-118

A3-118

A3-735

A3-735

A3-118

A3-118

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

N

 

MA

2017-10-26

MR

SM

l

09:45-11:15

 

 

A3-110

 

ASK

ASK

k

l

l

10:45-11:30

11:45-13:15

13:30-15:00

 

 

 

 

 

 

A3-727

A3-110

A3-110

 

k

10:45-11:30

 

a

A3-727

MR

2018-02-22

Oznaczenia

Prowadzący zajęcia

KC

dr hab. inż. Krzysztof Chmiel

TB

dr inż. Tomasz Bilski

KB

dr inż. Krzysztof Bucholc

TG

dr inż. Tadeusz Gajewski

AG

dr inż. Anna Grocholewska-Czuryło

EI

dr inż. Ewa Idzikowska

IJ

dr inż. Izabela Janicka-Lipska

MA

mgr inż. Michał Apolinarski

MR

mgr inż. Marek Retinger

Przedmioty

ASK

Architektura systemów komputerowych

AWSI

Administrowanie wybranymi systemami informatycznymi

BIwI

Bezpieczeństwo informacji w internecie

DWD

Dyżur w dziekanacie

ESK

Eksploatacja sieci komputerowych

MS

Microprocessor systems

OD

Ochrona danych

PDI

Prawo dla informatyków

POD

Podstawy ochrony danych

PSiZI

Problemy społeczne i zawodowe informatyki

SD

Seminarium dyplomowe

SM

Systemy mikroprocesorowe

SO

Systemy operacyjne

SPD

Systemy przechowywania danych

SW

Systemy wbudowane

SWN

Systemy wysokiej niezawodności

TIiK

Teoria informacji i kodowania

TIP

Telefonia IP

TS

Technologie sieciowe

ZBSI

Zarządzanie bezpieczeństwem w systemie informatycznym

Formy zajęć

c

ćwiczenia

k

konsultacje

l

laboratorium

p

projekt

s

seminarium

w

wykład

Modyfikatory

n

tygodnie nieparzyste (nad kreską)

p

tygodnie parzyste (pod kreską)

a

pierwsza połowa semestru

b

druga połowa semestru

N

według planu zajęć dla studiów niestacjonarnych

Budynki

A1

ul. Piotrowo 3 (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania)

A23

ul. Piotrowo 2 (Centrum Wykładowo-Konferencyjne)

A3

ul. Piotrowo 3A (Wydział Elektryczny)

*

Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań;
tel.: +48 61 665 2365, +48 61 665 2624; faks: +48 61 665 2563; office_cie@put.poznan.pl